İlbeyliler

//

İlbeyliler

BURSA İLBEYLİLERİ

Kasabamız Elbeyli, antik adıyla “Liada – Linda” Osmanlı dönemindeki adıyla da “İlbeyli”, Bursa iline 85 km uzaklıkta bulunan İznik İlçesine bağlıdır. İznik ilçesine 7 km uzaklıkta ve ilçenin kuzey kısmında yer alan Samanlı dağlarının eteklerinde kurulmuştur. Kimi kaynaklara göre 300-350 yıllık bir geçmişe sahiptir. Şuan ki isminin nereden geldiği tam bilinmemekte olup rivayetlere göre İznik’in fethinden(1301) 30 yıl kadar önce bu bölgede Türkmen köylerinin bulunduğu bunların en önemlisinin de Elbeyli (İlbeyli-Elbevlik) olduğu bilinmektedir. Adını da bu bölgede mesken tutan Alibey adında bir sipahinin çiftliği bulunduğu ve köyün genişleme nedeniyle oluştuğu bu nedenle de isminin buradan geldiğidir. Diğer bir rivayet ise kimi tarihçilerin Elbeyli’yi Doğu Anadolu’da yaşayan Elbeyli Aşiretinin kurduğu yönünde. Kurtuluş savaşı sırasında tamamen yakılan, sonraki yıllarda yeniden inşa edilen beldedeki sivil mimari örneği yapıların bugün çok azı ayaktadır. Bunlar, geçmişin izlerini günümüze taşıyan birer belge olarak karşımızda durmaktadır.

Copyright 2013