İlbey

//

İlbey

Bedirli Köyü

Köyün tarihi eskilere dayanmakla birlikte Oğuzların, Bozok kolunun, Alkırevli boyunun, Elbeyli Türkmen Aşiretine mensupturlar ve 12. asırda Halep üzerinden bu günkü topraklara gelip yerleşmişlerdir. Etrafında aynı aşirete bağlı 42 köy vardır ve Türkiye'nin değişik yerlerinde ve Suriye'de bu aşirete bağlı yerleşim yerleri vardır. Bedirli ismini köyde şehit düşmüş olan Bedir Baba isminde bir muhterem komutandan almıştır. Üç kardeş oldukları söylenen bu şehitlerden Haydar Baba, Haydarlı; Damıl Baba, Damılı köylerinde şehit düşmüşlerdir. Bedirli nahiyesi, Sivas'ın en eski nahiyesi olup, yaklaşık 22 köy bağlı durumda iken ilgisizlik yüzünden şu an ancak bir mezra kadar kalmıştır. Kilis Elbeyli İlçesi ile akrabadırlar.
Sivas merkezine 50 km uzaklıktadır. Coğrafi olarak Şarkışla ve Yıldızeli'nin köylerine sınırdadır. Doğudan, derenin boğazı; batıdan, Ömerderesi suları, Üskülüç çayına dökülür. Üskülüç çayı da 10 km sonra Kızılırmak'a dökülür. Kurtlu Tepe, Kızıl Dikme, Beşik Tepe gibi tepelerin arasında, Üskülüç çayı kıyısında kurulu bir beldedir.

Copyright 2013