İlbey

//

İlbey

Damılı Köyü

Köyün tarihi eskilere dayanmakla birlikte Oğuzların, Bozok kolunun, Alkırevli boyunun, Elbeyli Türkmen Aşiretine mensupturlar ve 12. asırda halep üzerinden bu günkü topraklara gelip yerleşmişlerdir. Ayrıca aynı aşirete bağlı 42 köy vardır etrafında ve Türkiye'nin değişik yerlerinde ve Suriye'de ,Kilis Elbeyli ilçesinde, Erdemli'de bu aşirete bağlı yerleşim yerleri vardır. Köyün eski adı olan Camili sonradan Damılı olarak değiştirilmiştir.İsmini daha önce burda şehit olan Damıl Baba isimli muhterem bir Türk büyüğünden almıştır.
ELBEYLİ TÜRKMENLERİ kültür ve gelenekleri yaşanmaktadır. Geleneklerine sahiptirler. Sivas'a yakınlığından dolayı Sivas merkez gelenekleri ve yemek çeşitleri aynıdır.
Güzergah olarak Sıcak Çermik tarafından ulaşımı sağlanır. Sivas merkezine 53 km uzaklıktadır. Köyde;Sivas'a yakınlığından dolayı karasal iklim hakimdir.Fakat köy yerleşimi dağların arasında kaldığından zaman zaman Sivasa'a nazaran daha yumuşak iklime sahiptir. Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur.Ayrıca PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur.Bununla birlikteSağlık ocağı ve sağlık evi de yoktur.Köy halkı sağlıkla ilgili sorunlarını ikibuçuk km güneydoğusundaki Bedirli Nahiyesindeki imkânlarla gidermektedir. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.Trenle ulaşım imkânı ise biraz önce belirttiğimiz Bedirli Nahiyesindeki tren istasyonu tarafından sağlanmaktadır.

Copyright 2013